Ψευδοροφές

Τα συστήματα ψευδοροφών είναι αυτόνομα στοιχεία, τα οποία στηρίζονται στις πλάκες και καλύπτουν ανοίγματα μεταξύ των κατακόρυφων τοίχων, διαμορφώνοντας ή όχι διάκενο χώρο μεταξύ αυτών και της οροφής. Σ’ αυτό το χώρο μπορεί να τοποθετηθεί θερμομονωτικό υλικό, υλικό πυρανάσχεσης, ηλεκτρομηχανολογικός ή άλλος ειδικός εξοπλισμός. Η τελική τους επιφάνεια μπορεί να είναι επίπεδη, να διαμορφώνεται σε ένα ή περισσότερα επίπεδα ή ακόμη και καμπύλη σε διάφορες μορφές. Τα υλικά επένδυσης μπορεί να είναι γυψοσανίδες ή τσιμεντοσανίδες, πλάκες ορυκτών ινών, πλάκες από ξύλο ή προϊόντα ξύλου κα.

Την χρήση της ψευδοροφής μπορούμε να την συναντήσουμε σε χώρους όπως καφετέριες, σχολεία, εμπορικά καταστήματα, γραφεία κ.α. ακόμη και σε σχεδιασμό με σχέδια από γυψοσανίδα.
Κυκλοφορώντας σε διάφορα είδη, υλικά και αποχρώσεις είναι ικανές να καλύψουν όλες τις ανάγκες σας τόσο σε αισθητικό αποτέλεσμα όσο και σε λειτουργικό.

 

Μόνωση

Η ηχομόνωση των χωρισμάτων και του τοίχου, συνεχίζεται και με την χρήση της ψευδοροφής. Για την επίτευξη αυτού του αποτελέσματος, όλες οι ενώσεις πρέπει να έχουν τις ίδιες ιδιότητες ηχομόνωσης, προστασίας από την φωτιά (πυρασφάλεια) καθώς και αεροστεγανώτητας. Σε περιπτώσεις όπου επιθυμούμε αυξημένη ηχομόνωση στο χώρο ανάμεσα στους ορόφους, η όποια μόνωση τοποθετείται στην βάση της ψευδοροφής και στο επάνω μέρος των πλακών.

 

5 Λόγοι για την επιλογή ψευδοροφή

  1. Γρήγορη τοποθέτηση χωρίς να χρειάζονται παρεμβάσεις στον χώρο
  2. Μεγάλη θερμομόνωση – ηχομόνωση – αντισεισμική συμπεριφορά
  3. Μεγάλη ποικιλία διακοσμήσεων (φωτισμός, αεραγωγοί κα)
  4. Δυνατότητα βαφής χωρίς αλλοιώσεις των υλικών
  5. Χαμηλό κόστος συντήρησης

 

Επιλέγοντας το σωστό τύπο ψευδοροφής

Η επιλογή του σωστού τύπου ψευδοροφής εξαρτάται από τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Ποια θα είναι η χρήση της ψευδοροφής τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα
  • Ο χώρος πληροί τις προϋποθέσεις που χρειάζονται
  • Επιλογή του κατάλληλου είδους ώστε να συνεχιστεί η αρμονία και αισθητική του χώρου.